TIN TỨC

Lễ tạ ơn vui vẻ! Một Video và Thông điệp Đặc biệt từ Giám đốc Lâm thời

Thân APS Bạn bè, Gia đình và Nhân viên, Khi chúng ta bước vào kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn, tôi muốn chia sẻ sự cảm kích của cá nhân tôi về nhiều cách mà cộng đồng của chúng ta cùng nhau hỗ trợ lẫn nhau và học sinh của chúng ta trong suốt cả năm. Trong mùa cho đi này, trường học của chúng tôi dạy các bài học về lòng biết ơn, lòng nhân ái, cộng đồng và sự đền đáp trong […]

Phiên thông tin kế hoạch sơ cấp

APS gần đây đã công bố hai đề xuất lập kế hoạch nhằm khám phá việc di chuyển một số trường tiểu học trong giai đoạn 2021-22 để giải quyết các thách thức trước khi Tiến trình Ranh giới Trường Tiểu học Mùa thu 2020 bắt đầu. Sự tham gia của cộng đồng cho những đề xuất này hiện đang được tiến hành và một Phiên thông tin Trực tuyến mới đã được cung cấp cho các thành viên cộng đồng.