APS Thông tin mới được đăng

Bản khảo sát lịch năm học hàng năm cho năm 2020-21 Hiện đã có

APS đang trong quá trình sớm chuẩn bị dự thảo cho lịch năm học 2020-21. Cơ quan Lập pháp Virginia gần đây đã trao lại quyền kiểm soát lịch cho các phân hiệu trường học, nghĩa là các phân hiệu trường học có thể bắt đầu trước Ngày Lao động. APS mời các gia đình và nhân viên đóng góp ý kiến ​​về việc bắt đầu đi học trước hay sau khi Lao động […]

Tìm hiểu thêm