APS Thông tin mới được đăng

COVID-19: Thông điệp từ Tổng Giám đốc Tạm thời

Tôi hy vọng bạn tiếp tục giữ an toàn và khỏe mạnh. Tôi rất tự hào về các giáo viên và nhân viên tuyệt vời của chúng tôi làm việc để hỗ trợ học sinh và gia đình, và các học sinh của chúng tôi đang bước tới thử thách để tiếp tục học tập và tiếp tục tham gia.

Tìm hiểu thêm

Hội đồng trường Arlington phê duyệt đề xuất ngân sách tài khóa 2021

Hội đồng Nhà trường đã phê duyệt Năm Tài chính Đề xuất 2021 Trường Công lập Arlington (APS) Ngân sách tài trợ cho các hoạt động cho năm học 2020-21. Hội đồng Nhà trường đã chấp thuận Ngân sách Đề xuất sửa đổi cho năm tài chính 2021 của Giám đốc Lâm thời, phương án 3, tổng cộng $ 671.1, với một số thay đổi vào Thứ Năm.

Tìm hiểu thêm