Tin tức

APS Thông báo Quy trình Yêu cầu Thay đổi Địa chỉ Trực tuyến Mới

Do các trường học bị đóng cửa vì đại dịch COVID-19, các gia đình đã không thể thay đổi địa chỉ nếu họ chuyển đi gần đây, vì vậy quy trình mới này sẽ cho phép các gia đình gửi yêu cầu thay đổi địa chỉ trực tuyến.

Làm thế nào để tham gia phiên điều trần công khai sắp tới về Kế hoạch cải thiện vốn năm 2021 của Tổng Giám đốc Tạm thời

Buổi Điều trần Công khai ngày 27 tháng 2021 về Kế hoạch Cải thiện Vốn được Đề xuất cho Năm tài chính 27 của Giám đốc Lâm thời sẽ diễn ra theo lịch trình vào Thứ Tư, ngày 7 tháng XNUMX lúc XNUMX giờ tối. Hãy kiểm tra trang Đăng ký để nói chuyện tại một cuộc họp của Hội đồng quản trị để biết thông tin về cách đăng ký trực tuyến. 

Xem Tuần 6 của “Ở nhà với APS"

Các tập mới nhất của Ở nhà với APS hiện có sẵn để xem trực tuyến và trên AETV.