APS Thông tin mới được đăng

Làm thế nào để tham gia phiên điều trần công khai sắp tới về Kế hoạch cải thiện vốn năm 2021 của Tổng Giám đốc Tạm thời

Buổi Điều trần Công khai ngày 27 tháng 2021 về Kế hoạch Cải thiện Vốn được Đề xuất cho Năm tài chính 27 của Giám đốc Lâm thời sẽ diễn ra theo lịch trình vào Thứ Tư, ngày 7 tháng XNUMX lúc XNUMX giờ tối. Hãy kiểm tra trang Đăng ký để nói chuyện tại một cuộc họp của Hội đồng quản trị để biết thông tin về cách đăng ký trực tuyến. 

Tìm hiểu thêm