Tin tức

Xem Tuần 4 của “Ở nhà với APS"

Các tập mới nhất của Ở nhà với APS hiện có sẵn để xem trực tuyến và trên Truyền hình Giáo dục Arlington (AETV).

Hội đồng trường phê duyệt ngân sách $ 670 triệu FY21

Tại cuộc họp ngày 7 tháng 2021, Hội đồng Nhà trường nhất trí thông qua Năm Tài chính XNUMX Trường Công lập Arlington (APS) Ngân sách tài trợ cho các hoạt động cho năm học 2020-21.

Hội đồng quản trị trường Arlington đặt tên Giám thị mới sau khi tìm kiếm trên toàn quốc

Tại cuộc họp Hội đồng Trường tối nay, Hội đồng Trường Arlington đã bổ nhiệm Tiến sĩ Francisco Durán làm Giám đốc mới của Trường Công lập Arlington (APS). Hội đồng Nhà trường đã nhất trí thông qua việc bổ nhiệm sau một cuộc tìm kiếm trên toàn quốc kéo dài 39 tháng bao gồm XNUMX ứng viên và một nhóm ứng viên đông đảo.

Xem Tuần 3 của “Ở nhà với APS"

Các tập mới nhất của Ở nhà với APS hiện có sẵn để xem trực tuyến và trên Truyền hình Giáo dục Arlington (AETV).