Tin tức

Thông báo đặc biệt: Phiên điều trần công khai sắp tới về Ngân sách đề xuất năm 2021 của Hội đồng trường

Trong khi Hội đồng quản trị đang chuyển sang các cuộc họp ảo thông qua việc đóng cửa khẩn cấp, Hội đồng vẫn đang nghiên cứu khả năng lấy ý kiến ​​công chúng ảo. Vì vậy, buổi điều trần công khai vào thứ Ba, ngày 5 tháng Năm sẽ trực tiếp thực hiện và sẽ tuân theo các hướng dẫn cách ly xã hội.

Các khoản tín dụng cho chương trình Pre-K Montessori trong Ngày kéo dài, Pre-K Montessori và Cộng đồng Đồng đẳng sẽ được áp dụng cho các khoản phí trong tương lai

APS đã được liên hệ về các khoản phí tháng XNUMX và tháng XNUMX được trả cho các chương trình Ngày mở rộng và PreK, bao gồm Montessori Chính và Chương trình Đồng đẳng cộng đồng PreK (CPP).