Tin tức

Tòa thị chính Giáo dục Đặc biệt, Weds 19 tháng 7, 8-30: XNUMX tối

Arlington Special Education PTA (SEPTA) mời bạn tham gia Hội trường Giáo dục Đặc biệt với Giám đốc Học viện, Tiến sĩ Francisco Durán, Tiến sĩ Kelly Krug (Giám đốc Giáo dục Đặc biệt - Tiểu học) và Heather Rothenbuescher (Giám đốc Giáo dục Đặc biệt - Trung học).