APS Thông tin mới được đăng

Phương pháp Phân phối Giảng dạy & Quy trình Lựa chọn Phương tiện Vận chuyển cho Học sinh Cấp 1 & 2

Tại cuộc họp Ban giám hiệu ngày 24 tháng XNUMX, APS Tổng giám đốc, Tiến sĩ Durán thông báo APS có kế hoạch bắt đầu đưa các nhóm học sinh chọn lọc trở lại trường để học tập kết hợp, trực tiếp vào giữa đến cuối tháng XNUMX và đầu tháng XNUMX dựa trên trình độ phân nhóm học sinh của họ.

Tìm hiểu thêm