APS Thông tin mới được đăng

Hàng năm APS Đêm thông tin trung học diễn ra vào ngày 2 tháng XNUMX

Tham gia Trường Công lập Arlington (APS) cho Đêm Thông tin Trung học vào lúc 2 giờ tối Thứ Hai, ngày 2020 tháng 7 năm XNUMX. Sự kiện năm nay sẽ là ảo và các gia đình sẽ có thể xem trực tiếp sự kiện trên Livestream đêm sự kiện. Những gia đình không thể xem trực tiếp sự kiện sẽ có thể xem bản ghi sự kiện sau sự kiện.

Tìm hiểu thêm

Thay đổi lịch trình cho tuần ngày 26 tháng XNUMX

Trường Công lập Arlington đã thêm hai ngày học chuyên nghiệp cho giáo viên và nhân viên Cấp 1 và 2 vào Thứ Ba, ngày 27 tháng 28 và Thứ tư, ngày XNUMX tháng XNUMX, để chuẩn bị cho quá trình chuyển đổi sang hình thức học tập kết hợp / trong người.

Tìm hiểu thêm