Tin tức

Các nhà xuất bản của Trường Công lập Arlington Đề xuất về Ranh giới Trường Tiểu học Mới trong năm 2021-22

Trường Công lập Arlington (APS) đã công bố một đề xuất về ranh giới trường tiểu học mới cho giai đoạn 2021-22. Đề xuất tạo ra các khu vực đi học cho trường lân cận mới tại địa điểm Key và cho McKinley trong cơ sở mới tại địa điểm Reed, cả hai đều sẽ mở cửa vào Mùa thu năm 2021, cũng như ranh giới khu vực lân cận xung quanh Trường Trọng tâm Khoa học Arlington (ASFS).