Tin tức

Ngày 1 tháng XNUMX Hội đồng Nhà trường Điều trần Công khai về Cập nhật Ranh giới Tiểu học

Hội đồng Nhà trường đã kéo dài thời gian đăng ký diễn giả cho Phiên Điều trần Công khai về Ranh giới Tiểu học dự kiến ​​vào Thứ Ba, ngày 1 tháng 7 lúc 30:1 tối. Biểu mẫu yêu cầu diễn giả sẽ có hiệu lực cho đến 30 giờ chiều Thứ Hai, ngày XNUMX tháng XNUMX.

Thông báo từ Giám đốc

Trường Công lập Arlington cam kết cung cấp môi trường an toàn, hỗ trợ và hòa nhập cho tất cả học sinh không có thù hận, thành kiến ​​và phân biệt đối xử. Đây là một cốt lõi APS coi trọng mà chúng tôi đề cao, cho dù các lớp học được thực hiện trực tuyến hay trực tiếp.