Tin tức

APS Cập nhật Trường hè để bao gồm các tùy chọn trực tiếp và ảo cho học sinh đủ điều kiện

Do bản cập nhật gần đây trong hướng dẫn từ Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh (CDC) về các khuyến nghị cách xa xã hội cho học sinh trong trường học, APS sẽ chuyển từ mô hình đoàn hệ học hè được công bố vào ngày 19 tháng XNUMX sang một mô hình trong đó học sinh sẽ được lựa chọn tham gia theo mô hình trực tiếp hoàn toàn hoặc theo mô hình học tập từ xa trong suốt chương trình tăng cường hè.