TIN TỨC

JFAC Tìm kiếm thành viên cho hai ủy ban

Ủy ban Cố vấn Cơ sở vật chất Chung (JFAC) đã thành lập hai ủy ban để tìm hiểu hai câu hỏi do Trường Công lập Arlington đưa ra và đang tìm kiếm các thành viên của công chúng có quan tâm và chuyên môn trong các lĩnh vực này để tham gia một trong hai ủy ban.

Một Tháng Đạp Xe, Đi Bộ Và Lăn Lăn Đến Trường? Hãy cuộn với nó!

Trong gần hai thập kỷ APS đã tham gia Ngày hội Đạp xe, Đi bộ và Lăn tới Trường, diễn ra vào Thứ Tư đầu tiên của tháng Năm và tạo cơ hội cho các cộng đồng trên toàn quốc kỷ niệm phương tiện giao thông tích cực bằng cách đi xe đạp, đi bộ và lăn bánh đến trường.