APS Thông tin mới được đăng

Cập nhật về học phí hè

Tuần trước, chúng tôi đã thông báo không chính xác cho các gia đình rằng học sinh tham gia các khóa học tăng cường trong trường hè sẽ phải trả một khoản phí cho các khóa học đó.

Tìm hiểu thêm

Thông điệp cho Cộng đồng Washington-Liberty

Chúng tôi muốn bạn biết rằng bốn học sinh WL có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 như một phần của cuộc điều tra theo dõi liên hệ được tiến hành từ ngày 23 tháng 2021 năm 31 đến ngày 2021 tháng XNUMX năm XNUMX.

Tìm hiểu thêm