APS Thông tin mới được đăng

Tiến sĩ Anne M. Kress chúc mừng Lớp học năm 2021 của Trung tâm Hướng nghiệp Arlington Bao gồm 14 Học sinh Ghi danh kép

Vào thứ Năm, ngày 18 tháng 2021, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Virginia (NOVA), Tiến sĩ Anne M. Kress, là diễn giả chính cho buổi lễ tốt nghiệp của Trung tâm Hướng nghiệp Arlington (ACC) công nhận lớp năm XNUMX - lớp đầu tiên của những sinh viên tốt nghiệp nhập học kép.

Tìm hiểu thêm

APS Bắt đầu hợp tác với RISE để phát triển kỹ năng năng lực văn hóa

Tuần này, RISE, một tổ chức phi lợi nhuận quốc gia giáo dục và trao quyền cho cộng đồng thể thao nhằm xóa bỏ phân biệt chủng tộc, đã bắt đầu tạo điều kiện cho các hội thảo tương tác với các thành viên và huấn luyện viên của Hội đồng Cố vấn Vận động viên và Học sinh của Trường Công lập Arlington.

Tìm hiểu thêm