APS Thông tin mới được đăng

Ban Giám hiệu Trường bổ nhiệm Mới APS Giám Đốc Điều Hành

Hội đồng Trường bổ nhiệm Tiến sĩ John Mayo làm Giám đốc Điều hành (COO) đầu tiên của Trường Công lập Arlington tại cuộc họp tổ chức ngày 1 tháng Bảy. COO là một vị trí mới nằm trong kế hoạch tái tổ chức của Giám Đốc Học Khu, được thiết kế để củng cố hoạt động và cung cấp cho trường học, học sinh, giáo viên và nhân viên những hỗ trợ và nguồn lực cần thiết.

Tìm hiểu thêm