Tin tức

Cập nhật về Sự cố Trường Trung học Washington-Liberty

Ngay trước 8 giờ sáng, trường nhận được một cuộc gọi nặc danh rằng có một kẻ nổ súng trong tòa nhà. Nhân viên ngay lập tức thông báo cho Sở Cảnh sát Quận Arlington (ACPD) và khóa trường.

Thông tin quan trọng cho cha mẹ / người giám hộ về các thử thách TikTok

Chúng tôi nhận thấy rằng có một danh sách các thử thách trên mạng xã hội trên TikTok tương tự như Thử thách TikTok “De ranh Licks” gần đây nhất khuyến khích trẻ em phá hoại và lấy cắp các đồ vật ngẫu nhiên từ trường học của chúng và đăng chúng trong video.