APS Thông tin mới được đăng

Giờ kiểm tra COVID-19 mở rộng

Các Trường Công Lập Arlington và đối tác khảo thí của họ, ResourcePath, sẽ kéo dài thời gian tại địa điểm khảo thí của Trường Trung Học Cơ Sở Kenmore bắt đầu từ Thứ Năm, ngày 16 Tháng Mười Hai để phù hợp với cộng đồng trong kỳ nghỉ lễ.

Tìm hiểu thêm