Lễ kỷ niệm năm 2022

Vào thứ 4, ngày 2022 tháng XNUMX năm XNUMX, APS được công nhận là Hiệu trưởng, Giáo viên và Nhân viên hỗ trợ của năm tại Lễ kỷ niệm Người xuất sắc hàng năm. Xem video của người được đề cử và thư viện ảnh từ sự kiện.

Jessica Panfil, Hiệu trưởng của năm

Iris Gibson, Nhà giáo của năm

Katie Willet, Giáo viên xuất sắc nhất cấp hai của năm

Brittany Oman, Nhà giáo của năm

 

Hỗ trợ nhân viên của năm

Bộ Sưu Tập Hình Chụp