Tin tức

Không thay đổi thành hiện tại APS Yêu cầu về mặt nạ - Cần có mặt nạ bên trong sân trường và trên xe buýt

Trường Công lập Arlington sẽ tiếp tục yêu cầu tất cả nhân viên và học sinh đeo khẩu trang bên trong sân trường và trên xe buýt, như một phần của phương pháp tiếp cận an toàn theo từng lớp của chúng tôi. Việc sử dụng mặt nạ phổ thông đã được chứng minh là có hiệu quả trong việc giữ cho tỷ lệ truyền COVID-19 ở mức thấp trong các trường học của chúng ta và đảm bảo các trường học vẫn an toàn và cởi mở.

Cập nhật ngày 12 tháng 2022 năm XNUMX của Superintendent

Thật là tuyệt vời khi có tất cả mọi người trở lại trường trong tuần này. Đây tiếp tục là một thời gian đầy thách thức do đại dịch và sự gia tăng gần đây của các trường hợp COVID-19. Chúng tôi đã cập nhật trang web với các câu hỏi thường gặp (FAQ) và các giao thức hiện tại.