APS Thông tin mới được đăng

Các thay đổi đối với Hướng dẫn về mặt nạ có hiệu lực từ ngày 1 tháng XNUMX

APS sẽ tiếp tục tuân theo hướng dẫn của CDC để vận hành một cách an toàn để cho phép tất cả mọi người — học sinh, gia đình, nhân viên và khách — quyết định xem họ có đeo khẩu trang ở trường và trên xe buýt của trường hay không. Thay đổi này có hiệu lực vào ngày 1 tháng XNUMX và không cần biểu mẫu chọn không tham gia.

Tìm hiểu thêm