Tin tức

Ban giám hiệu bổ nhiệm Giám đốc học vụ lâm thời

Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm Joanne Uyeda làm Giám đốc học vụ lâm thời và Amanda Villatoro Reyes làm Trợ lý điều hành cho Giám đốc tại cuộc họp ngày 28 tháng XNUMX

Hội Đồng Nhà Trường Hiện Đang Chấp Nhận Đơn Xin Cho Các Hội Đồng Cố Vấn Của Hội Đồng Nhà Trường cho Năm Học 2022-23

Các Hội đồng và Ủy ban Cố vấn của Hội đồng Nhà trường cung cấp thông tin đầu vào và phản hồi cho Hội đồng Nhà trường và ban giám hiệu về các chương trình giảng dạy và hỗ trợ, cơ sở vật chất và hoạt động của Trường Công lập Arlington.