Tin tức

Âm nhạc toàn Virginia được vinh danh cho APS Sinh viên 

Mười hai APS học sinh sẽ tham gia Dàn nhạc All-Virginia, Ban nhạc Giao hưởng Tất cả Virginia, Ban nhạc Hòa nhạc Tất cả Virginia và Dàn hợp xướng All-Virginia vào cuối tuần này.

Cập nhật ngày 20 tháng XNUMX của Superintendent

Tôi hy vọng bạn đã có một kỳ nghỉ an toàn và thư giãn! Dưới đây là một số lời nhắc và cập nhật để giúp đảm bảo học sinh của chúng tôi có một quý thứ tư thành công.