APS Thông tin mới được đăng

Hiệu trưởng Discovery đã nhận được Giải thưởng Người đi đầu trong bản thiết kế xanh khi khánh thành

Mạng lưới Quốc gia Trường học Xanh (GSNN), một tổ chức phi lợi nhuận cam kết định hình các trường học lành mạnh, bình đẳng và bền vững, đã trao cho những người nhận trên khắp Virginia Giải thưởng GreenPrint Trailblazer lần đầu tiên dừng chân tại Washington, DC trong chuyến tham quan năm thành phố kỷ niệm cuốn sách đầu tay của mình, “Người tiên phong cho sự bền vững của toàn trường: Nghiên cứu điển hình về các nhà giáo dục đang hoạt động.

Tìm hiểu thêm