Tin tức

Cập nhật của Giám đốc: Ngày 28 tháng 2022 năm XNUMX

Khi chúng ta hoàn thành tháng đầu tiên của năm học, đây là những cập nhật và nhắc nhở về những ghi nhận sắp tới cũng như những thông tin khác để hỗ trợ sự thành công và hạnh phúc của học sinh.

Thứ Sáu ngày 5 cho ngày 23 tháng 2022 năm XNUMX

Xem Thứ Sáu ngày 5 của tuần này về các chủ đề bao gồm Số học sinh, khoản đóng góp lớn từ Amazon, tầm quan trọng của việc tham dự và hơn thế nữa!

Cập nhật hàng tuần của Giám đốc: 21 tháng 2022 năm XNUMX

Thứ Năm tuần này, tôi sẽ kết thúc chuyến thăm đầu tiên của tôi đến tất cả 42 trường học trong năm học 2022-23 và mong muốn được chia sẻ những điểm nổi bật trong cuộc họp Hội đồng Trường vào Thứ Năm tuần này.