TIN TỨC

Triển khai bộ lọc nội dung mới

Trong Kỳ nghỉ Xuân, Trường Công lập Arlington sẽ chuyển từ Global Protect sang một hệ thống lọc nội dung mới, Lightspeed Filter, đã được thử nghiệm thành công tại sáu trường học.

Hãy thay thế cho APS!

Trường Công lập Arlington sẽ tổ chức Hội chợ Việc làm Giáo viên Thay thế vào Thứ Hai, ngày 24 tháng 2023 năm XNUMX! Chúng tôi mời bạn chia sẻ với bất kỳ ai mà bạn biết có thể quan tâm đến việc trở thành Người thay thế. 

Hội đồng trường chọn năm 2023 Công dân được vinh danh

Kể từ năm 1975, Hội đồng quản trị đã thiết lập truyền thống đáng nhớ để công nhận những tình nguyện viên đặc biệt đã có những đóng góp phi thường cho Trường Công lập Arlington.