Sáng kiến ​​Chánh niệm của Abingdon được giới thiệu trên Snapsnóng

Tuần này Snapshots làm nổi bật sáng kiến ​​chánh niệm của Abingdon. Tìm hiểu cách chánh niệm giúp học sinh cải thiện sự phát triển xã hội và tình cảm cũng như sự phát triển nhận thức của chúng.

Đối với phụ đề chi tiết, hãy nhấp vào nút Phát rồi nhấp vào “CC” trong thanh công cụ dưới cùng.