Chỗ ở cho Cha mẹ / Người giám hộ để Hỗ trợ Giáo dục Trẻ em

Cha mẹ / người giám hộ có thể yêu cầu một chỗ ở để hỗ trợ việc học của con bạn. Việc này có thể được hoàn thành qua email, điện thoại hoặc gặp trực tiếp tại trường học của con bạn. Vui lòng liên hệ với giáo viên của con bạn, Hiệu trưởng, Hiệu phó hoặc cố vấn. Các chỗ ở có thể bao gồm, nhưng không giới hạn:

    • Tiếp cận thông dịch viên hoặc thông dịch viên Ngôn ngữ ký hiệu Hoa Kỳ (ASL);
    • Họp ở một địa điểm gần với mặt tiền của tòa nhà;
    • Quyền truy cập vào phụ đề chi tiết;
    • Truy cập vào các phông chữ phóng to cho các biểu mẫu của trường hoặc khi tài liệu không phải là tài liệu điện tử;
    • Nền tảng trực tuyến và / hoặc tài liệu, có thể truy cập bằng công nghệ trình đọc màn hình.

APS nhân viên sẽ thu thập và xem xét yêu cầu, và sắp xếp cho một chỗ ở.