APS Thông tin mới được đăng

AETV Video tiêu điểm trong tuần: Snapshots Hướng dẫn Toán nổi bật

Trong tập tuần này, Snapshots nêu bật Hướng dẫn Toán học tại Barcroft. Trường đang sử dụng mô hình hội thảo toán học để giúp học sinh thành thạo hơn. Xem tập mới nhất để biết cách giáo viên sử dụng công nghệ và dữ liệu để dạy toán.