AETV's Snapshots Tính năng Dự án Nhà văn Swanson

AETV giới thiệu phiên bản Sn mới nhất của chúng tôiapshots, nơi chúng tôi đến thăm với các học sinh cấp hai tại Swanson, những người đang kỷ niệm một năm đọc sách trong khuôn khổ Dự án Nhà văn Swanson. Sinh viên đã gặp gỡ các tác giả khách mời đặc biệt Madelyn Rosenberg và Wendy Wan-Long Shang và thảo luận về tên sách mới nhất của các tác giả, Đây chỉ là một bài kiểm tra. Họ đặt câu hỏi cho các tác giả về bối cảnh độc đáo của cuốn sách, tập trung vào những người lớn lên trong những năm 1980. Các tác giả đã chỉ cho sinh viên cách sử dụng các kỹ thuật ứng tác để tạo ra các tác phẩm viết của riêng họ. Xem cách sự hài hước kết hợp với các hoạt động hợp tác để truyền cảm hứng cho thế hệ tác giả tiếp theo tại APS! Tìm hiểu thêm về Dự án Nhà văn Swanson trên trang mạng.

Đối với phụ đề chi tiết, hãy nhấp vào nút Phát rồi nhấp vào “CC” trong thanh công cụ dưới cùng.