APS Thông tin mới được đăng

Hàng năm APS Đêm thông tin trung học diễn ra vào ngày 2 tháng XNUMX

En Español

Tham gia Trường Công lập Arlington (APS) cho Đêm Thông tin Trung học vào Thứ Hai, ngày 2 tháng 2020 năm 7 lúc XNUMX giờ tối. Sự kiện này sẽ là ảo trong năm nay và các gia đình sẽ có thể xem trực tiếp sự kiện trên Livestream đêm của sự kiện. Những gia đình không thể xem trực tiếp sự kiện sẽ có thể xem bản ghi sự kiện sau sự kiện.

Gia đình của học sinh nhập học trung học vào mùa thu năm 2021 sẽ được nghe giới thiệu tổng quan về APS các trường trung học, các lựa chọn trường học, thời hạn và thủ tục nộp đơn, các buổi thông tin tại trường, các nguồn tài nguyên sinh viên sẵn có, và hơn thế nữa. Liên kết đến Sách Hướng dẫn Trung học được cập nhật cho Gia đình cũng sẽ được chia sẻ với các gia đình vào đêm diễn ra sự kiện.

Sau Đêm Thông tin Trung học, mỗi trường sẽ tổ chức một thông tin ảo dựa trên trường học để cung cấp cho các gia đình cơ hội gặp gỡ nhân viên tại trường, nhận thông tin về trường và tham gia vào một phiên Hỏi và Đáp. Ngày và giờ cho các buổi cung cấp thông tin tại trường sẽ được chia sẻ trong sự kiện này.

Các gia đình được khuyến khích tham gia cuộc trò chuyện về Đêm Thông tin Trung học trên Twitter bằng cách sử dụng thẻ bắt đầu bằng #HSInfoNight.

Phiên dịch đồng thời tiếng Tây Ban Nha sẽ được cung cấp cho sự kiện.

Để biết thêm thông tin hoặc thắc mắc về Đêm Thông tin Trung học, vui lòng liên hệ với Trường học & Quan hệ Cộng đồng theo số 703-228-6005.