APS Thông tin mới được đăng

APS Thông báo lịch ăn cho kỳ nghỉ xuân

Tiếng Tây Ban Nha

Có thể nhận các bữa ăn tại 11 địa điểm

Trường Công lập Arlington sẽ cung cấp dịch vụ bữa ăn trong kỳ nghỉ xuân để đảm bảo học sinh có thể dùng bữa trong thời gian trường học nghỉ.

Dịch vụ Bữa ăn trong Kỳ nghỉ Xuân

  • Thứ sáu, ngày 26 tháng XNUMX: Ba ngày ăn cho Thứ Sáu, Thứ Bảy và Thứ Hai có sẵn tại tất cả các địa điểm hiện tại
  • Thứ 30, ngày XNUMX tháng XNUMX: Các bữa ăn trong năm ngày từ Thứ Ba - Thứ Bảy sẽ có tại 11 địa điểm sau: Abingdon, Barrett, Barcroft, Campbell, Drew, Gunston, Hoffman-Boston, Key, Swanson, Washington-Liberty và Yorktown

Cha mẹ và người giám hộ có thể nhận bữa ăn cho trẻ từ 11 giờ sáng đến 1 giờ chiều Dịch vụ ăn uống sẽ tiếp tục vào ngày 5 tháng XNUMX.