APS Thông tin mới được đăng

APS Phát mạng WiFi bên ngoài bốn trường học

Tiếng Tây Ban Nha

Các điểm phát sóng trực tuyến bổ sung gần các vùng lân cận Arlington Mill và Randolph

Trường Công lập Arlington hợp tác với Quận Arlington đang phát sóng APS Mạng WiFi bên ngoài bốn tòa nhà của trường học. Sáng kiến ​​này, cùng với Comcast Internet Essentials và MiFi là một cách khác APS và Quận Arlington đang bắc cầu ngăn cách kỹ thuật số trong thời kỳ đại dịch.

Học sinh sẽ có thể kết nối APS cấp các thiết bị cho mạng bên ngoài các trường tiểu học Abingdon, Campbell và Randolph và Trường Trung học cơ sở Gunston.

Ngoài ra, sinh viên sẽ sớm có thể kết nối APS đã phát hành các thiết bị vào mạng tại một số địa điểm dọc theo đầu phía tây của Columbia Pike gần Trường Tiểu học Randolph và Nhà máy Arlington.

Thông tin chi tiết về các điểm truy cập này sẽ được cung cấp khi chúng trực tuyến.

Để biết thêm chi tiết về điều này và cách yêu cầu mã khuyến mãi cho Comcast hoặc MiFi, hãy truy cập https://www.apsva.us/digital-learning/internet/.