APS Kỷ niệm Tháng Di sản Người Mỹ gốc Do Thái

APS kỷ niệm Tháng Di sản của người Mỹ gốc Do Thái (JAHM) để giúp học sinh, gia đình và thành viên cộng đồng thuộc mọi thành phần khám phá, khám phá và tôn vinh trải nghiệm sống động và đa dạng của người Mỹ gốc Do Thái. Tháng Di sản của người Mỹ gốc Do Thái là sự công nhận và kỷ niệm hàng năm về những thành tựu và đóng góp của người Do Thái đối với nền văn hóa và cuộc sống của người Mỹ trong suốt lịch sử. Được tổ chức vào tháng 2006, JAHM lần đầu tiên được công nhận vào tháng XNUMX năm XNUMX sau khi thông qua các nghị quyết tại Hạ viện và Thượng viện Hoa Kỳ. Kể từ đó, các tuyên bố hàng năm đã được ban hành bởi các tổng thống, thống đốc, cơ quan lập pháp tiểu bang, hội đồng trường và các cơ quan quản lý khác.

Tài nguyên miễn phí và cơ hội học tập ảo: