APS Thông tin mới được đăng

APS sẽ đóng cửa vào MLK và Ngày khánh thành

Trường Công lập Arlington sẽ đóng cửa vào Thứ Hai, ngày 16 tháng Một để vinh danh Martin Luther King, Jr. và vào Thứ Sáu, ngày 20 tháng Một để Lễ Khánh thành.

Bấm vào đây để xem lịch trình của Trung tâm Tin học.