APS Thông tin mới được đăng

APS Các chương trình và quan hệ đối tác CTE được VDOE công nhận là mẫu mực

APS Các Chương trình và Quan hệ Đối tác CTE được VDOE Công nhận là Mẫu mực Bộ Giáo dục Virginia (VDOE) và Hệ thống Cao đẳng Cộng đồng Virginia gần đây đã vinh danh ba chương trình và quan hệ đối tác của Trường Công lập Arlington về giáo dục kỹ thuật và giáo dục (CTE). Các giải thưởng đã được trao trong Chương trình Giải thưởng Sáng tạo Xuất sắc hàng năm ở Richmond vào ngày 9 tháng XNUMX. Giải thưởng CTE THCS của VDOE được trao theo ba hạng mục như sau:

  • Giải thưởng Ủy ban Cố vấn Khu vực 4 - Ủy ban Cố vấn Cộng đồng, Doanh nghiệp và Phụ huynh của Trung tâm Hướng nghiệp Arlington
  • Giải thưởng Đối tác Kinh doanh và Công nghiệp Khu vực 4 - Culpepper Gardens, do Trường Công Quận Arlington đề cử
  • Giải thưởng Chương trình Vùng 4 - Chương trình Sản xuất Truyền hình và Công nghệ Truyền thông của Trường Công lập Arlington