APS Thông tin mới được đăng

APS Giáo viên Khoa học Tiểu học Tham gia Học tập Mùa hè

APS Giáo viên Khoa học Tiểu học Tham gia Học tập Mùa hè Năm giáo viên từ Trường Công lập Arlington đã dành mùa hè của họ trong một chương trình đổi mới được thiết kế để thay đổi cách giảng dạy khoa học trong các lớp học Virginia. Các giáo viên đã được chọn để tham gia Sáng kiến ​​Virginia về Giảng dạy Khoa học và Thành tựu (VISTA), khởi động với Viện Khoa học Tiểu học kéo dài bốn tuần tại Đại học George Mason. Được tài trợ bởi khoản tài trợ 34 triệu đô la từ Bộ Giáo dục Hoa Kỳ, chương trình được thiết kế để chuyển hướng dẫn khoa học từ lớp học truyền thống do giáo viên hướng dẫn sang phòng thí nghiệm học tập dựa trên vấn đề thực hành. Các giáo viên tham gia chương trình bao gồm:

  • Laura Hansen và Danielle Lambert từ Trường Tiểu học Jamestown
  • Julie Bolin và Maren Copes từ Trường Tiểu học McKinley; và
  • Juan Otal từ trường tiểu học Carlin Springs

Các giáo viên cũng được thưởng 5,000 đô la phụ cấp cũng như 1,000 đô la cho đồ dùng trong lớp học. Các giáo viên cũng sẽ nhận được một chuyến đi được thanh toán toàn bộ chi phí tới Viện Phát triển Chuyên nghiệp Giáo viên Khoa học của Hiệp hội Virginia vào mùa thu. Ngoài ra, mỗi giáo viên được chỉ định một giáo viên chính để hướng dẫn trong suốt năm học. VISTA cũng cung cấp chương trình phát triển chuyên môn miễn phí cho giáo viên khoa học trung học cơ sở và trung học phổ thông mới, và điều phối viên khoa học cấp huyện.