APS Thông tin mới được đăng

APS Sinh viên Đức Giành được Giải thưởng Kỳ thi Tiếng Đức Quốc gia 2017

Sáu mươi bốn phần trăm trong số APS Học sinh Đức đã giành được giải thưởng năm nay sau khi tham gia Kỳ thi Tiếng Đức Quốc gia. Một nửa số học sinh giành được huy chương đã được đưa vào Danh sách Danh dự Tổng thống của Hiệp hội Giáo viên Tiếng Đức Hoa Kỳ (AATG).

Những người được vinh danh bao gồm:

1 của Đức
Người đoạt giải huy chương vàng
Rado và Dora Angelov, Wakefield

Người chiến thắng giải thưởng huy chương bạc
Katharine Martin, Yorktown; Cordelia Medrick, Washington-Lee; và José Orellana-Alfaro Wakefield

Người đoạt giải huy chương đồng
Zillia Dollinger và Sophia Paz, Yorktown; Lara Gecewicz, Washington-Lee; và Igor Osadchyi, Wakefield

Người chiến thắng giải thưởng thành tích
Matthew Fallon, Jared Wal và Kelso Wilkin, Yorktown; Minh Giang và Lkhamdulam Tsend-Ayush, Washington-Lee; and Phuong Anh Nguyen, Wakefield

2 của Đức
Người đoạt giải huy chương vàng
Katariina Alanko, Washington-Lee

Người chiến thắng giải thưởng thành tích
Selene Acosta-Dominguez và Paul Griffin, Washington-Lee; Gwenyth Covington, Wakefield; Vlad Gaginsky, William Hall và Katharine Hardage, Yorktown

3 của Đức
Người đoạt giải huy chương vàng
Mia Fisher, Wakefield; Alvaro Guzman Campoy, Nicolas Hobbs và Anna Reiner, Washington-Lee

Người chiến thắng giải thưởng thành tích
Sophia Cummings và John (Max) Undeland, Yorktown