APS Thông tin mới được đăng

APS tổ chức một cuộc họp cộng đồng về sáng kiến ​​một-một

Khi Trường Công lập Arlington tiếp tục tìm kiếm phản hồi của cộng đồng về sáng kiến ​​một kèm một, APS đang tổ chức một buổi họp cộng đồng vào Thứ Ba, ngày 30 tháng 7 từ 9-1325 giờ tối tại Trường Trung học Wakefield (XNUMX S. Dinwiddie St.).

Nhân viên sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan về sáng kiến ​​và sau đó những người tham dự sẽ chia sẻ kinh nghiệm tích cực hoặc mối quan tâm về sáng kiến. Gia đình cũng có thể chia sẻ phản hồi trực tuyến. Vui lòng chia sẻ với chúng tôi những câu chuyện, vấn đề, mối quan tâm và câu hỏi mà bạn có thể có khi chúng tôi tiếp tục làm việc để tăng cường ưu tiên giảng dạy này.