APS Snapshots: Chứng khó đọc - Sự khác biệt, không phải Khuyết tật

Tháng XNUMX là Tháng nhận thức về chứng khó đọc quốc gia, và APS tổ chức Hội nghị Chứng khó đọc lần thứ hai vào Thứ Bảy, ngày 13 tháng XNUMX, để giáo dục các gia đình và nhân viên về các chiến lược hiệu quả để hỗ trợ học sinh mắc chứng Chứng khó đọc. Xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến Thành viên Hội đồng Quản trị Nhà trường Nancy Van Doren, APS Cha mẹ Donna Owens và Cloe Chin, nhà tâm lý học trường học, và APS nhân viên từ Bộ Giáo dục và Học tập, Giáo dục Đặc biệt, Ngữ văn Anh, và Trung tâm Tài nguyên Phụ huynh để có một sự kiện thành công và nhiều thông tin.

Đối với phụ đề chi tiết, hãy nhấp vào nút Phát rồi nhấp vào “CC” trong thanh công cụ dưới cùng.