APS Snapshots: Gặt giấc mơ cho con em chúng ta

Sự phấn khích của Tháng Di sản Tây Ban Nha lên đến đỉnh điểm trong sự kiện Thu hoạch những giấc mơ cho trẻ em của chúng ta. Phụ huynh, nhân viên, giáo viên và học sinh tham gia theo nhiều cách khác nhau để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì ngôn ngữ ở nhà và bày tỏ niềm tự hào về Di sản Tây Ban Nha.

Đối với phụ đề chi tiết, hãy nhấp vào nút Phát rồi nhấp vào “CC” trong thanh công cụ dưới cùng.