APS Snapshots: Làm việc theo nhóm giữa phụ huynh và giáo viên tại Carlin Springs

Tuần này Snapshots giới thiệu phương pháp tiếp cận làm việc theo nhóm của Carlin Springs và cách nó giúp thúc đẩy sự thành công của học sinh. Trong các Đêm làm việc nhóm, gia đình và giáo viên làm việc cùng nhau để giải quyết các nhu cầu và thách thức học tập của cá nhân học sinh, đồng thời giúp đạt được thành tích học tập gaps ở nhà và ở trường.

Đối với phụ đề chi tiết, hãy nhấp vào nút Phát rồi nhấp vào “CC” trong thanh công cụ dưới cùng.