APS Thông tin mới được đăng

Chương trình Học tập Cộng đồng Arlington Danh sách Khóa học Mùa hè Hiện có

FrontCoverSummer2017Chương trình Học tập Cộng đồng Arlington (trước đây gọi là Chương trình Giáo dục Người lớn) gần đây đã mở đăng ký cho Học kỳ Hè 2017.

Có hơn 150 lớp học để bạn lựa chọn bao gồm các lớp nghệ thuật, nấu ăn, ngoại ngữ, vi tính và nhiều hơn nữa. Ngoài các lớp học dành cho người lớn, một số cơ hội làm giàu cũng dành cho trẻ em. Nghệ thuật ẩm thực, robot, thiết kế trò chơi điện tử và thậm chí cả các lớp học Minecraft cũng được cung cấp. Các lớp học mùa hè sẽ họp vào tháng XNUMX và tháng XNUMX. Để biết thêm thông tin hoặc đăng ký lớp học trực tuyến, hãy truy cập trang web của chúng tôi tại www.apsva.us/acl.