APS Thông tin mới được đăng

Chương trình Học tập Cộng đồng Arlington Đăng ký Học kỳ Mùa đông Hiện đã Mở

Danh mục mùa đôngĐăng ký Chương trình Học tập Cộng đồng Arlington hiện đã được mở cho học kỳ mùa đông 2019 sắp tới. Hầu hết cư dân Arlington sẽ nhận được danh mục khóa học qua thư trong tuần này. Có rất nhiều lớp học để bạn lựa chọn, bao gồm các lớp vi tính, ngoại ngữ, âm nhạc, nghệ thuật, lập kế hoạch tài chính và nấu ăn. Ngoài những chủ đề này, còn có nhiều lớp học và hội thảo khác.

Đăng ký có thể được thực hiện trực tuyến tại www.apsva.us/acl hoặc gọi đến văn phòng đăng ký theo số 703-228-7200. Nếu có thắc mắc hoặc đề xuất, hãy liên hệ với Raul Matos, điều phối viên chương trình tại raul.matos @apsva.us