APS Thông tin mới được đăng

Mở đăng ký khóa học mùa xuân cho học tập cộng đồng Arlington

Đăng ký cho học kỳ mùa xuân năm 2018 của Chương trình Học tập Cộng đồng Arlington hiện đã được mở! Danh mục khóa học sẽ sớm được gửi tới Cộng đồng Arlington, nhưng bạn có thể xem phiên bản PDF của danh mục trực tuyến tại www.apsva.us/acl.

Nhấp chuột bản tin điện tử để biết các khuyến mãi đặc biệt, giảm giá và các sự kiện cộng đồng sắp tới hoặc truy cập https://tinyurl.com/ydxcakdj.

Để biết thêm thông tin về Chương trình Học tập Cộng đồng Arlington, hãy theo dõi họ trên mạng xã hội: