APS Thông tin mới được đăng

Arlington - Một cộng đồng hòa nhập và chào đón - Thông điệp từ Ủy ban Hạt Arlington

Các cư dân Arlington thân mến,

Thay mặt cho Hội đồng, và để trả lời các câu hỏi và mối quan tâm mà chúng tôi đã nghe được từ cộng đồng, chúng tôi muốn tái khẳng định cam kết của mình rằng Quận Arlington sẽ luôn hòa nhập và chào đón.

Arlington từ lâu đã là một cộng đồng luôn cố gắng đón nhận và phục vụ công bằng dân số đa dạng của chúng ta, bao gồm mọi người từ mọi tầng lớp xã hội. Chúng tôi nghiêm cấm phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, tình trạng giới tính, khuynh hướng tình dục, dân tộc, tôn giáo, khả năng thể chất hoặc tinh thần và bất kỳ đặc điểm nào khác có thể bị gạt ra ngoài lề. Tầm nhìn của chúng tôi, khẳng định rằng mỗi người trong chúng ta đều quan trọng, có nghĩa là chúng ta là một cộng đồng nơi sự đa dạng không chỉ được dung nạp mà còn được đánh giá cao và tôn trọng.

Để đọc toàn bộ bức thư, nhấn vào đây để liên lạc với chúng tôi.