APS Thông tin mới được đăng

Arlington: Sự xuất sắc trong quá khứ và tương lai

Là một phần của APS Lễ kỷ niệm Tháng Lịch sử Đen, APS đang lưu trữ Arlington: Sự xuất sắc trong quá khứ và tương lai vào Thứ Tư, ngày 28 tháng Hai từ 6-8 giờ chiều tại Nhà hát 1 tại Trường Trung học Gunston. (2700 S. Lang St.)

Arlington: Sự xuất sắc trong quá khứ và tương lai và được tài trợ bởi Văn phòng Thành tích Trẻ vị thành niên và sẽ tuyên dương học sinh trong các Mô hình Trưng bày Xuất sắc. Những sinh viên này được đề cử bởi APS nhân viên và sẽ được tôn vinh vì thành tích học tập, khả năng lãnh đạo gương mẫu, và cam kết phục vụ có tác động đáng kể và tích cực đến trường học hoặc cộng đồng của họ.

Vui lòng trả lời trước ngày 23 tháng 703 cho Schirley Soto theo số 228-7216-XNUMX hoặc schirley.soto @apsva.us.