APS Thông tin mới được đăng

APS Giành 18 Giải thưởng Truyền thông Quốc gia

Các Trường Công lập Arlington và Bộ Quan hệ Cộng đồng và Trường học đã giành được 18 giải thưởng trong Cuộc thi Ấn phẩm và Truyền thông Điện tử của Hiệp hội Quan hệ Công chúng Quốc gia (NSPRA) năm 2017.

Ấn phẩm và Cuộc thi Truyền thông Điện tử - Chương trình Giải thưởng Ấn phẩm và Truyền thông Điện tử của NSPRA công nhận các ấn phẩm giáo dục xuất sắc và các chương trình truyền thông điện tử. Các bài dự thi được gửi theo một số hạng mục, bao gồm video, bản tin, tài liệu quảng cáo, ngân sách và PSA.

Giải thưởng xuất sắc

 Giải thưởng

Vinh danh

NSPRA cung cấp dịch vụ và đào tạo giao tiếp học đường cho các nhà lãnh đạo trường học trên khắp Hoa Kỳ, Canada và các Trường Phụ thuộc Hoa Kỳ trên toàn thế giới.