APS Thông tin mới được đăng

Tuyên bố của Chủ tịch Hội đồng Trường Arlington về Sự chuyển đổi của Giám đốc Học khu

Reid Goldstein
Chủ tịch Hội đồng Trường Reid Goldstein

Tất cả chúng tôi trong Hội đồng quản trị nhà trường cảm ơn Tiến sĩ Murphy vì những năm tháng phục vụ trong lĩnh vực giáo dục công ở Khối thịnh vượng chung Virginia, và vì cam kết của ông đối với sự thành công của học sinh ở Arlington trong thập kỷ qua. Chúng tôi chúc anh ấy nhiều may mắn khi nghỉ hưu từ APS và trong những nỗ lực trong tương lai của mình.

Hội đồng Nhà trường hiện đang tiến hành và sẽ sớm công bố kế hoạch thực hiện tìm kiếm giám đốc mới và để lấp đầy các vị trí tuyển dụng quan trọng khác trong hệ thống trường học. Chúng tôi biết ơn rằng Tiến sĩ Murphy sẽ tiếp tục vai trò của mình trong suốt mùa hè khi chúng tôi tiến hành quá trình này. Arlington là một cộng đồng xuất sắc, và chúng tôi sẽ tìm kiếm một tổng giám đốc là một nhà lãnh đạo và nhà giáo dục đặc biệt, người sẽ tiếp tục thúc đẩy công việc của chúng tôi cho những người học tại Arlington.

Chúng tôi xem đây là cơ hội hợp tác với nhân viên, gia đình và các thành viên của cộng đồng để chọn ra ban lãnh đạo mới sẽ củng cố hơn nữa APS. Hội đồng quản trị cam kết làm việc với cộng đồng theo một quy trình chu đáo và hiệu quả để tìm ra một nhà lãnh đạo sẽ tiếp tục truyền cảm hứng xuất sắc, nâng tầm công việc của chúng tôi và thúc đẩy chúng tôi phát triển như một hệ thống trường học.

Chúng tôi là một hệ thống trường học hàng đầu trong Khối thịnh vượng chung Virginia vì chất lượng của các chương trình giảng dạy, giáo viên và nhân viên của chúng tôi. Chúng là cốt lõi của sự thành công của chúng tôi. Chúng tôi sẵn sàng thực hiện các sáng kiến ​​hiện tại, bao gồm các trường học và chương trình mới mở vào mùa thu, với sự lãnh đạo mới, tài năng và sự hỗ trợ của APS Nhân Viên. Với Kế hoạch chiến lược 2018-24 được thông qua gần đây làm hướng dẫn của chúng tôi, chúng tôi cam kết duy trì động lực của mình trong quá trình chuyển đổi này để phát huy truyền thống xuất sắc của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ chia sẻ thêm chi tiết về các kế hoạch chuyển tiếp với cộng đồng khi chúng có sẵn.